Những giây phút thư giãn tại Hồng Vận Grand đang chờ đón bạn
Hệ thống phòng nghỉ
Phòng Tổng thống
Chỉ từ 34.500.000 đ
Phòng Tổng thống
Số phòng còn lại: 1
Diện tích: 160m2 Số giường: 3
Người lớn: 4 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Tiêu chuẩn đơn
Chỉ từ 2.286.600 đ
Phòng Tiêu chuẩn đơn
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 30m2 Số giường: 2
Người lớn: 2 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Tiêu chuẩn đôi
Chỉ từ 2.286.600 đ
Phòng Tiêu chuẩn đôi
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 30m2 Số giường: 1
Người lớn: 2 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Hảo hạng đơn
Chỉ từ 2.373.600 đ
Phòng Hảo hạng đơn
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 46m2 Số giường: 2
Người lớn: 2 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Hảo hạng đôi
Chỉ từ 2.373.600 đ
Phòng Hảo hạng đôi
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 46m2 Số giường: 1
Người lớn: 2 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Thương gia đơn
Chỉ từ 3.063.000 đ
Phòng Thương gia đơn
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 50m2 Số giường: 2
Người lớn: 2 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Thương gia đôi
Chỉ từ 3.236.100 đ
Phòng Thương gia đôi
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 50m2 Số giường: 2
Người lớn: 2 Trẻ em: 1
Đặt phòng ngay
Phòng Thương gia gia đình
Chỉ từ 3.408.000 đ
Phòng Thương gia gia đình
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 60m2 Số giường: 3
Người lớn: 2 Trẻ em: 2
Đặt phòng ngay
Phòng Thượng hạng đơn
Chỉ từ 4.098.600 đ
Phòng Thượng hạng đơn
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 70m2 Số giường: 1
Người lớn: 2 Trẻ em: 0
Đặt phòng ngay
Phòng Thượng hạng đôi
Chỉ từ 4.098.600 đ
Phòng Thượng hạng đôi
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 70m2 Số giường: 02
Người lớn: 02 Trẻ em: 02
Đặt phòng ngay
Phòng Mini đơn
Chỉ từ 1.269.600 đ
Phòng Mini đơn
Số phòng còn lại: 5
Diện tích: 21m2 Số giường: 01
Người lớn: 01 Trẻ em: 01
Đặt phòng ngay